Κατηγορίες Προϊόντων Minimize
  Private label  
Η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ, έχοντας αναβαθμίσει τις δυνατότητες παραγωγής της με την αγορά νέων, αυτοματοποιημένων μηχανημάτων, παρέχει υπηρεσίες συσκευασίας και σε άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των λιπασμάτων. Οι δυνατότητες συσκευασίες των μηχανημάτων μας είναι οι εξής:

Α) Υγρά: φιάλες από 100 γρ., μέχρι και 5 λιτ.
Β) Σκόνες – Κοκκώδη: φάκελοι απο100 γρ μέχρι 500γρ, σάκκοι απο 1κιλό μέχρι 50 κιλά και big bag 1 τόνου.

Η υπηρεσία private label απευθύνεται μόνο σε εταιρίες του οικείου κλάδου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.