Κατηγορίες Προϊόντων Minimize
  Η Εταιρεία  

Η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. τυποποιεί, συσκευάζει και εμπορεύεται γεωργικά φαρμακα όπως εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ακαρεοκτόνα σε τρεις μορφές: υγρά, κοκκώδη και σκόνες. Επίσης, τυποποιεί και συσκευάζει λιπάσματα κοκκώδη, πλήρως υδατοδιαλυτα, ειδικά  λιπάσματα αλλά και υγρά.
Η εταιρία στεγάζεται στην Ν. Σάντα του Νομού Κιλκίς σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, με καλυμμένη έκταση σε κτίρια 5.500 τ.μ. (γραφεία, αποθήκες και συσκευαστήριο).

Περισσότερα..